ગુજરાતી

માં પ્રતિયોગિતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રતિયોગિતા1પ્રતિયોગિતા2

પ્રતિયોગિતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્પર્ધા; હરીફાઈ; 'કૉન્ટેસ્ટ'.

ગુજરાતી

માં પ્રતિયોગિતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રતિયોગિતા1પ્રતિયોગિતા2

પ્રતિયોગિતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રતિયોગીપણું.