પ્રતીત થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતીત થવું

  • 1

    સ્પષ્ટ થવું; સમજાવું.

  • 2

    દેખાવું; ભ્રમ થવો.