પ્રથાબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રથાબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રથા પ્રમાણે વિચારતી-ચીલે ચીલે ચાલતી બુદ્ધિ.

  • 2

    પ્રથા વિષેની સમજબુદ્ધિ કે વિચાર.