પરદુઃખભંજન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદુઃખભંજન

વિશેષણ

  • 1

    બીજાનું દુઃખ દૂર કરનાર.