ગુજરાતી

માં પરદેપોશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરદેપોશ1પર્દેપોશ2

પરદેપોશ1

વિશેષણ

  • 1

    પડદા-ઓઝલમાં રહેનારું.

ગુજરાતી

માં પરદેપોશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરદેપોશ1પર્દેપોશ2

પર્દેપોશ2

વિશેષણ

  • 1

    પડદામાં રહેનાર.

મૂળ

फा.