પરદેશ ખેડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદેશ ખેડવો

  • 1

    પરદેશમાં કામધંધા ઇ૰ માટે જવાનું સાહસ કરવું.