પરદેશ સેવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદેશ સેવવો

  • 1

    પરદેશનાં કષ્ટ ઉઠાવી ત્યાં રહેવું.