પરદો ઉઘાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદો ઉઘાડવો

  • 1

    ખુલ્લું કરવું; અંતરપટ દૂર કરી મનની વાત કરવી.