પરદો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદો કાઢવો

  • 1

    ઓઝલના રિવાજનો ત્યાગ કરવો.