ગુજરાતી

માં પ્રધાનપદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રધાનપદ1પ્રધાનપદું2

પ્રધાનપદ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રધાનનો હોદ્દો; વજીરાઈ.

ગુજરાતી

માં પ્રધાનપદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રધાનપદ1પ્રધાનપદું2

પ્રધાનપદું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રધાનનો હોદ્દો; વજીરાઈ.