પ્રધાનશાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રધાનશાહી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રધાનમંડળ-કૅબિનેટ દ્વારા ચાલતી રાજ્યપદ્ધતિ કે તેવી રીતિ.