પરનાળિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરનાળિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રણાલિકા; રૂઢિ; પદ્ધતિ; પરંપરા.