પ્રપત્તિયોગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રપત્તિયોગ

પુંલિંગ

  • 1

    ઈશ્વર પ્રણિધાન દ્વારા સધાતો-ભક્તિયોગ.