પૂરપાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂરપાટ

અવ્યય

  • 1

    પૂરા-અત્યન્ત વેગથી.

પુરપાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરપાટ

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    પૂરા જોર કે જોશવાળું.