પરપીડનવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરપીડનવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બીજાને દુઃખ આપીને આનંદ મેળવવાની મનોવૃત્તિ કે જાતીય મનોવિકાર.