પ્રૂફ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રૂફ કાઢવું

  • 1

    પ્રૂફ તરીકે નકલ છાપવી.