પ્રૂફ જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રૂફ જોવું

  • 1

    ગોઠવેલાં બીબાંની શુદ્ધિ માટે તેમની છાપવાળો કાગળ વાંચી જોવો.