પ્રબંધસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રબંધસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યવસ્થા કરનારી સમિતિ.