ગુજરાતી

માં પ્રબળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રબળા1પ્રબળા2

પ્રબળા1

વિશેષણ

 • 1

  બળવાન કે શક્તિશાળી-સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળવાન કે શક્તિશાળી-સ્ત્રી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પ્રબળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રબળા1પ્રબળા2

પ્રબળા2

વિશેષણ

 • 1

  બળવાન હોય તેવી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળવાન હોય તેવી સ્ત્રી.