ગુજરાતી

માં પ્રબળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રબળા1પ્રબળા2

પ્રબળા1

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બળવાન કે શક્તિશાળી-સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં પ્રબળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રબળા1પ્રબળા2

પ્રબળા2

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બળવાન હોય તેવી સ્ત્રી.