ગુજરાતી

માં પરભૃતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભૃતા1પ્રભુતા2

પરભૃતા1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કોયલ.

ગુજરાતી

માં પરભૃતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભૃતા1પ્રભુતા2

પ્રભુતા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માલિકી; ધણીપણું.

 • 2

  ગૌરવ.

 • 3

  પરમેશ્વરપણું; દેવત્વ.