ગુજરાતી

માં પરભૃતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભૃતા1પ્રભુતા2

પરભૃતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કોયલ.

ગુજરાતી

માં પરભૃતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભૃતા1પ્રભુતા2

પ્રભુતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માલિકી; ધણીપણું.

  • 2

    ગૌરવ.

  • 3

    પરમેશ્વરપણું; દેવત્વ.