પ્રભુનું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રભુનું માણસ

  • 1

    નિષ્પાપ, નિખાલસ; ભોળું માણસ.