ગુજરાતી

માં પરભાતિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભાતિયું1પ્રભાતિયું2

પરભાતિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રભાતિયું; સવારમાં ગાવાનું એક પ્રકારનું પદ.

ગુજરાતી

માં પરભાતિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભાતિયું1પ્રભાતિયું2

પ્રભાતિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સવારમાં ગાવાનું એક પ્રકારનું પદ.