પ્રભાવ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રભાવ પડવો

  • 1

    તેજની અસર સામા ઉપર થવી; રુઆબ પડવો.