પરભા પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરભા પડવો

  • 1

    ઢાળિયા અથવા નીકમાં પાણીના પ્રવાહનું મંદ થઈ જવું.