પ્રમુખમત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમુખમત

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રમુખે આપવાનો (બે પક્ષે સરખા મત થાય તો ત્યારે અપાતો-'કાસ્ટિંગ') મત.