પ્રમુખ બનવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમુખ બનવું

  • 1

    અધ્યક્ષ થવું.