ગુજરાતી

માં પ્રમદાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રમદા1પ્રેમદા2

પ્રમદા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (જુવાન, સુંદર) સ્ત્રી.

  • 2

    એક છંદ.

ગુજરાતી

માં પ્રમદાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રમદા1પ્રેમદા2

પ્રેમદા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રમદા; (જુવાન, સુંદર) સ્ત્રી.