પ્રમદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમદા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (જુવાન, સુંદર) સ્ત્રી.

  • 2

    એક છંદ.

પ્રેમદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રેમદા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રમદા; (જુવાન, સુંદર) સ્ત્રી.