પરમૅન્ગેનેટ ઑફ પોટાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરમૅન્ગેનેટ ઑફ પોટાશ

પુંલિંગ

  • 1

    પાણી સ્વચ્છ કરવા વપરાતી લાલ દવા-એક રસાયણી પદાર્થ.

મૂળ

इं.