પ્રેમભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રેમભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ.