પ્રેમલક્ષણાભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રેમલક્ષણાભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નવધા ભક્તિનો એક પ્રકાર; શ્રેષ્ઠ ભક્તિ.