ગુજરાતી

માં પ્રેમશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રેમશૂર1પ્રેમશૂરું2

પ્રેમશૂર1

વિશેષણ

  • 1

    પ્રેમમાં વીરતાવાળું કે શૂરું; પ્રેમશૌર્યવાળું.

ગુજરાતી

માં પ્રેમશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રેમશૂર1પ્રેમશૂરું2

પ્રેમશૂરું2

વિશેષણ

  • 1

    પ્રેમમાં વીરતાવાળું કે શૂરું; પ્રેમશૌર્યવાળું.