પરમેશ્વરના ચોર થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરમેશ્વરના ચોર થવું

  • 1

    છૂપું પાપ કરવું; ઈશ્વરના ગુનેગાર થવું.