પરમેશ્વરનું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરમેશ્વરનું માણસ

  • 1

    ભલો આદમી; ઓલિયો.