ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પરમાણુ1

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  વધુ વિભાગ થઈ શકે નહિ તેવો ઝીણામાં ઝીણો અણુ; 'ઍટમ'.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પરમાણું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પરિમાણ; માપ.

 • 2

  પુરાવો; દાખલો.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પ્રમાણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  યથાર્થ અનુભવરૂપ જ્ઞાનનું સાધન છે તે (પ્રમાણના છ પ્રકાર છે: પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અનુપલબ્ધિ અને અર્થાપત્તિ) (અધ્યા૰, ન્યા૰).

 • 2

  પુરાવો; સાબિતી.

 • 3

  માપ; ધોરણ.

 • 4

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  ગુણોત્તર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પ્રમાણ

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો નક્કી.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પ્રમાણ

વિશેષણ

 • 1

  પ્રમાણભૂત; સત્ય; માન્ય કરવા યોગ્ય.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પ્રમાણે

અવ્યય

 • 1

  પેઠે; અનુસાર.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પરમાણ

વિશેષણ

 • 1

  સાર્થક; પ્રમાણ.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પરમાણ

અવ્યય

 • 1

  નિશ્ચે; નક્કી.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પરમાણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પરબાણ; સઢ બાંધવાનું આડું લાકડું.

ગુજરાતી માં પરમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરમાણ1પરમાણ2

પરમાણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સઢ બાંધવાનું આડું લાકડું; પરબાણ.

મૂળ

સર૰ म. परबा (-भा, -मा)ण