પ્રમાણભૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાણભૂત

વિશેષણ

  • 1

    પ્રમાણરૂપ; વિશ્વાસપાત્ર; માન્ય રાખવું પડે એવું.