પ્રમાણ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાણ આપવું

  • 1

    આધાર કે પુરાવો આપવો.