પ્રમાણ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાણ લેવું

  • 1

    આધાર તરીકે સ્વીકારવું.