પ્રમાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાદી

વિશેષણ

  • 1

    પ્રમાદવાળું.