પ્રમાદ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાદ કરવો

  • 1

    આળસ કરવું.