ગુજરાતી

માં પરમારથીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરમારથી1પરમાર્થી2

પરમારથી1

વિશેષણ

  • 1

    પરમાર્થી; પરોપકારી.

ગુજરાતી

માં પરમારથીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરમારથી1પરમાર્થી2

પરમાર્થી2

વિશેષણ

  • 1

    પરોપકારી.