પ્રમોદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમોદી

વિશેષણ

  • 1

    આનંદી; હર્ષયુક્ત.

પ્રમોદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમોદી

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બપોરના નાસ્તાની એક વાની.