ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પ્રયત1

વિશેષણ

 • 1

  સંયમી.

 • 2

  શુદ્ધ; પવિત્ર.

 • 3

  પ્રયત્નવાન; ઉત્સાહી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પર્યંત2

પુંલિંગ

 • 1

  ચોગરદમ ફરતી હદ; ઘેર.

 • 2

  અંત; છેવટ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પર્યંત

અવ્યય

 • 1

  સુધી; લગી.

ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પર્યંતે

અવ્યય

 • 1

  છેવટે; આખરે.

ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પ્રયુત

વિશેષણ

 • 1

  દસ લાખ.

ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પ્રયુત

વિશેષણ

 • 1

  દસ લાખ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પ્રયુતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રયુત1પ્રયુત2

પ્રયુત

પુંલિંગ

 • 1

  દસ લાખનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧૦,૦૦,૦૦૦'.