પર્યંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્યંત

પુંલિંગ

 • 1

  ચોગરદમ ફરતી હદ; ઘેર.

 • 2

  અંત; છેવટ.

મૂળ

सं.

પર્યંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્યંત

અવ્યય

 • 1

  સુધી; લગી.

પર્યંતે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્યંતે

અવ્યય

 • 1

  છેવટે; આખરે.

પ્રયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રયત

વિશેષણ

 • 1

  સંયમી.

 • 2

  શુદ્ધ; પવિત્ર.

 • 3

  પ્રયત્નવાન; ઉત્સાહી.

મૂળ

सं.

પ્રયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રયુત

વિશેષણ

 • 1

  દસ લાખ.

મૂળ

सं.

પ્રયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રયુત

વિશેષણ

 • 1

  દસ લાખ.

પ્રયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રયુત

પુંલિંગ

 • 1

  દસ લાખનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧૦,૦૦,૦૦૦'.