પર્યાયિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્યાયિક

વિશેષણ

  • 1

    એકાત્મિક; 'આઇડેન્ટિકલ'.

  • 2

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    એકરૂપ; 'કોન્ગ્રુઅન્ટ'.