પ્રયોગશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રયોગશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કરવાની જગા; 'લૅબૉરેટરી'.