પ્રયોગ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રયોગ કરવો

  • 1

    અખતરો કરવો.