પૂર્વદક્ષિણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂર્વદક્ષિણ

વિશેષણ

  • 1

    પૂર્વ અને દક્ષિણ દિશા વચ્ચેનું (અગ્નિ ખૂણાનું).