પ્રવરસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રવરસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાસ કામ માટે નિમાતી સમિતિ; 'સિલેક્ટ કમિટી'.