પરવાર આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરવાર આવવો

  • 1

    કામનો છેડો આવવો; પરવારવું; નવરાશ આવવી.