પ્રવાલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રવાલી

વિશેષણ

  • 1

    પ્રવાલી; પ્રવાલનું કે તેના જેવું.

  • 2

    ગુલાબી રંગનું.