પુરવિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરવિયો

  • 1

    ઉત્તર હિન્દના પૂર્વ ભાગનો વતની, પુરભૈયો.